Kierownik sprzedaży > Oferty pracy > Kierownik / Kierowniczka działu marketingu

Kierownik / Kierowniczka działu marketingu


Hevelianum to centrum nauki. Popularyzujemy naukę, budujemy świadomość oraz nawyki przyjazne dla planety i człowieka, dbając o zabytkowe dziedzictwo Góry Gradowej i Domu Zdrojowego w Brzeźnie. Pomagamy uczyć się przez całe życie, tworząc społeczeństwo bazujące na wiedzy, zaufaniu i współpracy.
 
Dyrektor Hevelianum na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Kierownik / Kierowniczka działu marketingu
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Gradowa 6

Podstawowe obowiązki:

 • kierowanie działem marketingu,
 • rozwój i wdrażanie strategii marketingowej,
 • zarządzanie i optymalizacja działań marketingowych z uwzględnieniem powierzonego budżetu i ustalonych celów,
 • nadzór nad działaniami medialnymi, komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną,
 • współpraca z przedstawicielami świata biznesu i nauki,
 • planowanie i koordynacja kampanii marketingowych,
 • pozyskiwania publiczności oraz kanałów dotarcia do nowych odbiorców,
 • aktywne pozyskiwanie partnerstw i patronatów dla prowadzonych działań,
 • monitoring rynku oraz badanie efektywności prowadzonych działań,
 • kreowanie i wdrażanie nowych narzędzi i rozwiązań marketingowych,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami: agencjami reklamowymi, fotograficznymi, eventowymi,
 • rekomendowanie zmian dotyczących oferty programowej Hevelianum w odniesieniu do potrzeb i grup docelowych,
 • ścisła współpraca z dyrekcją oraz pozostałymi działami w Hevelianum.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: marketing, zarządzanie,
 • co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe w dziale marketingu, promocji, komunikacji lub zarządzaniu projektami w tym zakresie,
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych,
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętności komunikacyjne i łatwość budowania pozytywnych relacji,
 • znajomość rynku i dostępnych narzędzi marketingowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia.
Mile widziane:
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury, centrum nauki lub podmiotach sektora nauki i szkolnictwa wyższego,
 • doświadczenie w realizacji projektów związanych z popularyzacją nauki w zakresie nauk ścisłych, historii czy wydarzeń kulturalnych,
 • doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznym zespole, który ceni sobie współpracę, rozwój i pozytywną energię,
 • realizację ciekawych projektów,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • 13 pensja,
 • benefity (ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinasowanie wypoczynku dla dzieci; refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
 • elastyczny czas pracy,
Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. Tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna umowa o pracę do uzgodnienia,
 • wynagrodzenie całkowite w przedziale 6000 – 8000 zł brutto uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji (wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
 • przewidywany termin zatrudnienia: październik 2023,
 • miejsce pracy: siedziba Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • mile widziane referencje,
 • kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw pracy, dyplomów ukończenia studiów, itp.,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie
  do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
  z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hevelianum z siedzibą przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)”.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy:

Archiwa