Kierownik sprzedaży > Oferty pracy > Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Kierownik ds. Kluczowych Klientów


 
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
Małogoszcz
Zakres odpowiedzialności:
 • Zarządzanie portfelem kluczowych klientów w celu zapewnienia wzrostu efektywności i zwiększenie sprzedaży rozwiązań Holcim w Polsce.
 • Zarządzanie relacjami z klientem poprzez egzekucję długoterminowej polityki handlowej, zgodnie ze strategią sprzedaży Holcim.
 • Pozyskiwanie nowych strategicznych klientów oraz nowych możliwości rozwoju biznesu.
 • Kreowanie szytej na miarę oferty współpracy z klientem opartej na oferowaniu wartości dodanej (individual value offer).
 • Planowanie oraz negocjowanie warunków handlowych u kluczowych klientów na podległym terenie.
 • Odpowiedzialność za przygotowanie propozycji planów i budżetów sprzedażowych.
 • Bieżąca współpraca z innymi działami w firmie zapewniająca optymalne wykorzystanie zasobów wewnętrznych w celu dostarczenia rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów.
 • Monitoring podległego rynku: potencjalni klienci, poziom cen, konkurencja.
 • Promowanie wizerunku Holcim jako profesjonalnego i preferowanego partnera biznesowego.
Co zyskasz?
 • pakiet Medicover, karta sportowa
 • fundusz pracowniczy
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • 4.12 dniem wolnym od pracy
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • umowę o pracę
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Wymagania:
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym z zakresu zarządzania kluczowymi klientami (mile widziane w branży przemysłowej/produkcyjnej).
 • Wiedza biznesowa z zakresu zarządzania kluczowymi klientami (procesy handlowe, finansowe, zakupowe, marketingowe decyzyjne).
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie minimum dobrym w mowie i piśmie (poziom B2).
 • Dobra, praktyczna znajomość środowiska MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Holcim Polska z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@holcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy:

Archiwa